SPF ساز

با استفاده از این سایت، رکورد SPF مرود نیاز برای ایمیل سرور خود را بسازید

توضیح بیشتر در مورد SPF »

SPF ساز

با استفاده از این سایت، رکورد SPF مرود نیاز برای ایمیل سرور خود را بسازید

ورود اطلاعات

جهت ساختن رکورد SPF مورد نیاز، لطفا پارامترهای زیر را پر نمایید.


نام دامنه شما:

به سرورهایی که بعنوان MX در DNS شما تعریف شده‌اند، اجازه ارسال ایمیل داده شود؟

آیا از IP اصلی دامنه برای ارسال ایمیل استفاده می‌شود؟

آیا از هر سیستمی در این دامنه امکان ارسال ایمیل وجود دارد؟

IPهایی را که اجازه ارسال ایمیل و یا relay ایمیل برای این دامنه را دارند را لیست کنید. IPها را با فاصله از هم جدا نمایید.

نام کامل سرورهایی را که اجازه ارسال و یا relay ایمیل برای این دامنه را دارند را وارد نمایید. این نام‌ها را با فاصله از هم جدا کنید.

نام دامنه‌های دیگری که اجازه ارسال و یا relay ایمیل برای این دامنه را دارند را مشخص نمایید. این دامنه‌ها را با فاصله از هم جدا نمایید.

با ایمیل‌هایی که شرایط اعلام شده را ندارند، چگونه برخورد شود؟

رکورد SPF

بر اساس نیاز، محتویات یکی از این قسمت‌ها را کپی نموده و استفاده نمایید. (این قسمت‌ها بر اساس اطلاعات وارد شده در ستون سمت راست پر می‌شوند)

رکورد در سرورهای لینوکسی:
 
 
رکورد در سروهای ویندوزی: